Huisregels

De Kelder is van ons allemaal……

• We zijn er dus ook samen verantwoordelijk voor dat het een plek blijft waar iedereen zich op zijn gemak voelt. Bij het betreden van De Kelder gelden dan ook de huisregels van De Kelder en ga je akkoord met die huisregels zoals hieronder opgesteld. Je dient je als bezoeker ten alle tijden te houden aan de aanwijzingen van medewerkers van De Kelder, die verband houden met de huisregels, en deze op te volgen.

• Een tolerante houding is een basisvoorwaarde. We verwachten van al onze bezoekers een positieve en relaxte houding ten opzichte van andere gasten die tijdens een clubnacht of ander evenement aanwezig zijn, ongeacht hun afkomst, cultuur, geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst , muzikale voorkeur en leeftijd. Agressief, baldadig, homofobisch en/of ander storend gedrag wordt niet getolereerd.

• Bezoekers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn, tenzij anders is aangegeven. Bij twijfel kan om je legitimatie gevraagd worden. Indien je deze niet bij je hebt, wordt de toegang geweigerd.

• Het maken van foto’s -zonder toestemming van de directie- voor commerciële doeleinden is in de club verboden. Op deze manier beschermen wij de vrijheid van onze bezoekers.

• Geniet van de avond, de muziek en elkaar! Daarom adviseren wij iedereen om de telefoon/camera zo min mogelijk te gebruiken en te genieten van het moment.

• In de N8Kelder is het muzikale programma de leidraad. Stel je op de hoogte van de programmering voordat je naar de N8Kelder komt. Het niet kennen van de programmering kan een reden zijn om de toegang ontzegd te worden.

• Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol en/of drugs, wordt de toegang geweigerd.

• In De Kelder geldt een algeheel rookverbod. Personen die zich hier niet aan houden zullen de toegang verder worden ontzegd.

• Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen wij u verzoeken om u te mogen fouilleren. Als u dit niet toestaat zullen wij u hierop de toegang weigeren.

• De Kelder stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen of te helen. Het bezit van wapens en/of drugs is niet toegestaan. Aangetroffen wapens en/of drugs worden ingenomen en overgedragen aan de politie en zijn reden tot ontzegging van de toegang.

• Laat geen waardevolle bezittingen achter in tassen of jassen die je overdraagt aan onze garderobe.

• In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de directie van De Kelder over de mogelijk te nemen maatregelen.

• De medewerkers van De Kelder waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.

Het overtreden van de huisregels of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot de openbare ruimten van De Kelder

Met de trein
De weg naar
Huisregels